Zgłoszenie na konferencję-Pokolenie X, Y, Z – sztuka komunikacji.