Zawiadomienie

dr hab. Włodzimierz KrysiakZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 stycznia br. zmarł Prorektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie w latach 1997–2000, doktor habilitowany nauk pedagogicznych Włodzimierz Krysiak, prof. WSH TWP w Szczecinie.

Profesora Włodzimierza Krysiaka zapamiętamy jako człowieka pełnego życzliwości, ciepła, empatii, serdeczności, dobrego kolegę, lubianego i cenionego wykładowcę oraz naukowca.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Bliskim.

 

Z wyrazami szacunku,

Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych
WSH TWP w Szczecinie
dr Cezary Hendryk
Dziekan
Wydziału Nauk Stosowanych
WSH TWP w Szczecinie
dr Barbara Popiel
Rektor
WSH TWP w Szczecinie
dr Waldemar Urbanik