Zasady składania prac dyplomowych

Zasady składania prac dyplomowych

Pracę dyplomową należy złożyć w 3 egzemplarzach:
egzemplarz dla promotora – wydrukowany jednostronnie w twardej oprawie,
egzemplarz dla recenzenta – wydrukowany jednostronnie w twardej oprawie,
egzemplarz do archiwum – wydrukowany obustronnie, obłożony przezroczystą okładką, z płaskim grzbietem, niebindowany, wraz z płytą CD/DVD.
Na płycie powinna znajdować się wersja elektroniczna pracy w jednym pliku, razem ze stroną tytułową, w formacie DOC, DOCX lub ODT.
Płyta powinna być opisana (niezmywalnym pisakiem): imię i nazwisko studenta oraz numer albumu.
Kopertę z płytą należy wkleić na końcu pracy (wewnętrzna strona tylnej okładki).
Każdy egzemplarz pracy musi mieć pisemną akceptację promotora (w postaci jego podpisu na stronie tytułowej) i zawierać oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy podpisane własnoręcznie i czytelnie.


Wraz z pracą dyplomową należy złożyć:
indeks i kartę okresowych osiągnięć ze wszystkimi wpisami,
4 szt. zdjęć dyplomowych (wym. 4,5 cm x 6,5 cm),
dowód wpłaty opłaty za wydanie dyplomu do wglądu (60 zł)