Zasady naboru

Warunki rekrutacji

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych – magisterskich lub licencjackich, spełniający warunki uczestnictwa określone dla danej specjalności studiów podyplomowych.
Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok, zajęcia dla kolejnych edycji studiów rozpoczynają się z początkiem semestru zimowego lub letniego.

Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych należy zarejestrować się w systemie elektronicznej rekrutacji Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na wybrany kierunek, wydrukować formularze rekrutacyjne i złożyć komplet dokumentów w Centrum Obsługi Studenta ul. Monte Cassino 15, 71- 466 Szczecin, pokój nr 8, przesłać na adres uczelni lub wysłać skanem na adres e-mail: dpalicka@wshtwp.pl
W razie problemów z elektroniczną rekrutacją prosimy o kontakt: 91 424-32-02

Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry (liczba semestrów jest podana przy charakterystyce każdej specjalności studiów). Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zazwyczaj dwa razy w miesiącu w sesjach dwudniowych:

 • sobota w godz. 9.00-18.00
 • niedziela w godz. 8.00-17.00

wyjątek stanowi Neuropsychologia kliniczna

 • sobota w godz. 8.00-21.00
 • niedziela w godz. 8.00-21.00
 • lub trzydniowych sesjach:

  • piątek w godz. 16.00-20.00
  • sobota w godz. 9.00-17.30
  • niedziela w godz. 9.00-13.00 (w miarę potrzeb również w godz. 13.15-18.00)

  Kandydaci są proszeni o składanie kompletu następujących dokumentów

   1. Podanie o przyjęcie na studia (wydruk z E-rekrutacji lub do pobrania poniżej)
   2. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem (wydruk z E-rekrutacji lub do pobrania poniżej)
   3. Deklaracja płatności czesnego (wydruk z E-rekrutacji lub do pobrania poniżej)
   4. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia suplementu (jeśli został wydany)
   5. Przy specjalnościach nauczycielskich, przy których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego potwierdzenie przygotowania pedagogicznego jeżeli nie jest wpisane w dyplomie bądź w suplemencie.
   6. Dowód wniesienia opłaty wpisowej – w wysokości 100 zł (wpłaty należy dokonać na konto uczelni:
   Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746)
  Deklaracja płatności czesnego Podanie na studia podyplomowe Kwestionariusz - studia podyplomowe