Zarządzenie w sprawie opłat

Rekrutacja

Zarządzenie Kanclerza Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie w sprawie opłat na studiach podyplomowych

W załączniku przytaczamy pełen tekst Zarządzenia nr 53 Kanclerza Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie rodzajów i wysokości opłat wnoszonych przez słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2013/2014.

zarzadzenie studia podypolowe