ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Zarządzenie dotyczące utrzymania zawieszenia zajęć dydaktycznych do dnia 30 września br.: ZARZĄDZENIE REKTORA nr 7/2020