Zarządzenia Kanclerza w sprawie opłat

down32 Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat nr 39 za rok 2011/2012
down32 Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat nr 44 za rok 2012/2013
down32 Zarządzenie Kanclerza nr 45 w sprawie rodzajów i wysokości opłat wnoszonych przez słuchaczy studiów podyplomowych w roku 2012/2013
down32 Zarządzenie Kanclerza nr 46 w sprawie rodzajów i wysokości opłat wnoszonych przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w Gryficach
down32 Zarządzenie Kanclerza nr 49 w sprawie rodzajów i wysokości opłat za rok 2013-2014
down32 Zarządzenie Kanclerza nr 50 w sprawie rodzajów i wysokości opłat dla absolwentów WSB za rok 2013-2014
down32 Zarządzenie Kanclerza nr 51 w sprawie rodzajów i wysokości opłat wnoszonych przez studentów WSB za rok 2013-2014
down32 Zarządzenie Kanclerza nr 52 w sprawie rodzajów i wysokości opłat słuchaczy studiów podyplomowch za rok 2013-2014
down32 Zarządzenie Kanclerza nr 54 w sprawie rodzajów i wysokości opłat wnoszonych przez słuchaczy studiów podyplomowych w roku 2013-2014 realizowanych poza Szczecinem
down32 Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat nr 57 i 58 za rok 2014/2015
down32 Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat nr 61 za rok 2015/2016
down32 Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat nr 62 za rok 2015/2016
down32 Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat za usługi świadczone przez archiwum WSH TWP nr 64
down32 Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat za sprawdzenie pracy dyplomowej programem antyplagiatowym oraz przedłużenia terminu złożenia kompletnych dokumentów do egzaminu dyplomowego nr 65
down32 Zarządzenie Kanclerza w sprawie rodzajów i wysokości opłat wnoszonych przez studentów I roku w r.a. 2016/2017 na studiach I , II stopnia i jednolitych magisterskich stacjonarnych, niestacjonarnych i wieczorowych oraz terminów i zasad ich regulowania nr 66
down32 Zarządzenie Kanclerza w sprawie rodzajów i wysokości opłat wnoszonych przez studentów 2 i 3 roku w r.a. 2016/2017 na niestacjonarnych studiach I , II stopnia, oraz terminów i zasad ich regulowania nr 73
down32 Zarządzenia Kanclerza dotyczące promocji w opłatach obowiązujące we wrześniu 2016 r.:
ZARZĄDZENIE NR 84 ZARZĄDZENIE NR 85 ZARZĄDZENIE NR 86 ZARZĄDZENIE NR 87 ZARZĄDZENIE NR 88 ZARZĄDZENIE NR 89 ZARZĄDZENIE NR 90