Zarządzanie

Studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

ZARZĄDZANIE

Skuteczne zarządzanie organizacją i zespołami pracowników to podstawa sukcesu każdej firmy, i państwowej, i prywatnej. Wysokie kompetencje z zakresu zarządzania to także niezbędny element wykształcenia nowoczesnych managerów średniego i wyższego szczebla.

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie łączą wiedzę z zakresu socjologii, psychologii ogólnej, metod i technik zarządzania, podstaw ekonomii, finansów, logistyki i prawa gospodarczego, marketingu i rachunkowości, zarządzania zespołami, w tym zarządzania rozwojem, ewaluacją i motywowaniem pracowników, a także zarządzania informacją oraz strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Student zdobędzie kompetencje z zakresu projektowania działań służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, komunikacji interpersonalnej (w tym umiejętności negocjacyjnych), kierowania zespołami pracowników i ekspertów, motywowania, przeprowadzania ewaluacji, efektywnego doboru personelu, wykorzystywania marketingu, nowych technologii oraz metod i technik komunikacji interpersonalnej w celu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

Studenci w toku kształcenia będą mogli wybrać jedną ze specjalności:

  • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

KIERUNEK W ORGANIZACJI