Zarządzanie

Studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

ZARZĄDZANIE

Skuteczne zarządzanie organizacją i zespołami pracowników to podstawa sukcesu każdej firmy, i państwowej, i prywatnej. Wysokie kompetencje z zakresu zarządzania to także niezbędny element wykształcenia nowoczesnych managerów średniego i wyższego szczebla.

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie łączą wiedzę z zakresu socjologii, psychologii ogólnej, metod i technik zarządzania, podstaw ekonomii, finansów, logistyki i prawa gospodarczego, marketingu i rachunkowości, zarządzania zespołami, w tym zarządzania rozwojem, ewaluacją i motywowaniem pracowników, a także zarządzania informacją oraz strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Student zdobędzie kompetencje z zakresu projektowania działań służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, komunikacji interpersonalnej (w tym umiejętności negocjacyjnych), kierowania zespołami pracowników i ekspertów, motywowania, przeprowadzania ewaluacji, efektywnego doboru personelu, wykorzystywania marketingu, nowych technologii oraz metod i technik komunikacji interpersonalnej w celu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

Ogólne cele kształcenia na kierunku zarządzanie zakładają m.in.:

 • zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania, w tym z zakresu teorii i koncepcji ekonomicznych, koncepcji człowieka i głównych teorii motywacji;
 • rozumienie miejsca nauk o zarządzaniu w odniesieniu do innych nauk i funkcjonowania współczesnych rynków gospodarczych, w powiązaniu z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji;
 • zdobycie wiedzy z zakresu praktycznych aspektów kierowania ludźmi w organizacji;
 • nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa, w tym prawa gospodarczego i przepisów regulujących funkcjonowanie organizacji;
 • poznanie norm i standardów działalności organizacji, m.in. zasad etyki, rachunkowości, znormalizowanych systemów zarządzania, norm pracy;
 • rozumienie rodzajów struktur organizacyjnych oraz czynników wpływających na zmianę tych struktur i dokumentów formalizujących organizację;
 • umiejętność wykorzystania w praktyce specjalistycznej terminologii z zakresu zarządzania, skuteczne uczestniczenie w debatach publicznych;
 • nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji w biznesie;
 • przygotowanie do samodzielnego podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przygotowanie do skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi i informacyjnymi w celu wykonania konkretnych zadań indywidualnych i zespołowych;
 • nabycie umiejętności planowania pracy, zarządzania czasem oraz zarządzania zespołami pracowniczymi;
 • nabycie umiejętności i kompetencji z zakresu motywowania, oceniania i ewaluowania pracowników oraz praktycznego wykorzystywania efektów tych działań na rzecz firmy lub organizacji;
 • rozwijanie inicjatywy, kreatywności oraz umiejętności przekładania zdobytej wiedzy na praktyczne działania na rzecz firmy lub organizacji.

Podczas studiów studenci odbywają praktykę zawodową. Jej podstawowy cel to pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nabytych podczas zajęć na uczelni. Ponadto studenci zyskują możliwość poznania różnorodnych miejsc pracy, w których w przyszłości będą mogli sami funkcjonować, nawiązać wartościowe kontakty zawodowe, zdobyć nowe doświadczenia i znaleźć dodatkowe źródła zawodowej inspiracji.

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim i bogatym doświadczeniem w dziedzinie zarządzania.

Wśród prowadzonych przedmiotów znajdują się między innymi:

 • Podstawy zarządzania
 • Metody i techniki zarządzania
 • Analiza i prognozowanie gospodarcze
 • Zachowania organizacyjne
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
 • Marketing
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Elementy prawa w gospodarce
 • Psychologia społeczna
 • Etyka

Studenci w toku kształcenia będą mogli wybrać jedną ze specjalności: