Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi posiada pogłębioną wiedzę i ugruntowane umiejętności niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji oraz działań kadrowych na stanowiskach specjalistów, trenerów, liderów zespołów lub menedżerów niższego szczebla w systemie zarządzania organizacją. Absolwent jest przygotowany do skutecznego oddziaływania na pracowników rozumianych jako najważniejszy składnik firmy, do wpływania na ich motywację i postawę oraz korzystania z ich wiedzy, umiejętności i zdolności w sposób korzystny dla firmy – przy jednoczesnym uwzględnianiu i poszanowaniu podmiotowości pracowników i odpowiednim, podmiotowym ich traktowaniu. Absolwent dysponuje również odpowiednio rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi, umiejętnościami z zakresu skutecznej komunikacji i wystąpień publicznych. Potrafi dokonywać skutecznej oceny i ewaluacji pracy poszczególnych współpracowników i zespołów pracowniczych, kierować zespołami oraz zarządzać czasem i planować organizację pracy.

W toku studiów studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • E-firma
 • Wprowadzenie do logistyki
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Ocena pracy i zarządzanie wynikami
 • Zarządzanie rozwojem personelu
 • Metody doboru personelu
 • Etyka i standardy zatrudnienia
 • System motywowania w organizacji
 • Metody i techniki komunikacji interpersonalnej
 • Współczesne formy zatrudnienia

Absolwenci specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:

 • W firmach i instytucjach – np. na stanowiskach specjalistów, trenerów, liderów zespołów lub menedżerów niższego szczebla w systemie zarządzania organizacją;
 • w organizacjach biznesowych – np. na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych;
 • w organizacjach sektora publicznego;
 • jako doradcy i konsultanci w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
 • w samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w dowolnym sektorze gospodarki.