Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji oraz działań kadrowych na stanowiskach specjalistów, trenerów, liderów zespołów lub menedżerów niższego szczebla w systemie zarządzania organizacją. Studenci specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi będą przygotowani do skutecznego oddziaływania na pracowników rozumianych jako najważniejszy składnik firmy, do wpływania na ich motywację, i postawę oraz korzystania z ich wiedzy, umiejętności i zdolności w sposób korzystny dla firmy – przy jednoczesnym uwzględnianiu i poszanowaniu podmiotowości pracowników i odpowiednim, podmiotowym ich traktowaniu.

W ramach specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi studenci poznają między innymi:
strategie personalne, metody i techniki doboru, motywowania, oceniania i wynagradzania pracowników, planowanie działań kadrowych oraz sposoby inwestowania w zasoby ludzkie w postaci doskonalenia i rozwoju pracowników, tworzenia i integrowanie zespołów, umożliwianie identyfikację z firmą oraz dostrzegania i wykorzystywania indywidualnych talentów pracowników.

Możliwości zatrudnienia:
absolwenci kierunku Zarządzanie ze specjalnością Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwami znajdą zatrudnienie na stanowiskach specjalistów, trenerów, liderów zespołów lub menedżerów niższego szczebla w systemie zarządzania organizacją, na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w organizacjach biznesowych i organizacjach sektora publicznego oraz jako doradcy i konsultanci w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w dowolnym sektorze gospodarki.