ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Cel studiów:
Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie funkcjonowania podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem ich relacji z organami założycielskimi i Narodowym Funduszem Zdrowia. Program nakierowany jest na wykształcenie u słuchaczy umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia. Słuchaczami mogą być: osoby zakładające podmioty lecznicze, pracownicy i kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji publicznej (jednostek samorządu terytorialnego) współpracującej lub nadzorującej działalność podmiotów leczniczych.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1700 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl