Zarządzanie projektami psychologicznymi

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla absolwentów psychologii. Słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego opracowywania projektów psychologicznych (do pracy z pacjentem indywidualnym, z grupą, z zespołem) oraz pozna praktyczne aspekty dotyczące realizowania takich projektów. W zakres programu studiów wchodziłyby także praktyczne ćwiczenia z przygotowywania projektów (np. ministerialnych, międzynarodowych), w tym pracy nad wnioskiem. Studia kończą się samodzielnym przygotowaniem i zrealizowaniem – pod opieką koordynatora – projektu psychologicznego skierowanego do wybranego odbiorcy.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1700 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.