ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM TWÓRCZYM

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Studia podyplomowe Zarządzanie potencjałem twórczym skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, którzy na co dzień pracują z ludźmi, szczególnie do osób pracujących w firmach, organizacjach i instytucjach, w których istotna jest umiejętność odkrywania talentów, właściwego kierowania nimi i motywowania współpracowników.

Studia podyplomowe Zarządzanie potencjałem twórczym skupiają się na szeroko rozumianym zarządzaniu potencjałem twórczym, z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, filozoficznych i pedagogicznych, a także coachingowych. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestię świadomego analizowania i rozpoznawania potencjału u siebie i u innych, wspieranie jego rozwoju, właściwe ukierunkowywanie. W kontekście zarządzania potencjałem twórczym słuchacz poznaje także: profesjonalne narzędzia służące badaniu potencjału i rozpoznawaniu typu osobowości danego pracownika; zasady i metody zarządzania czasem i świadomego planowania; radzenia sobie ze stresem; poszukiwania motywatorów; skutecznej komunikacji i perswazji; zarządzania własnym wizerunkiem.

Studia podyplomowe Zarządzanie potencjałem twórczym są doskonałym wsparciem w rozwoju kariery w różnorodnych przestrzeniach zawodowych, szczególnie tych, które wymagają od pracownika kreatywności, nieustającej nauki i rozwijania kompetencji miękkich.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1700 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl