Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które pozwolą efektywnie wykonywać zadania kierownicze, wychowawcze i edukacyjne oraz skutecznie rozwiązywać problemy wynikające z funkcji kierownika zakładu pracy działającego w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1200 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.