Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Absolwent specjalności Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami posiada pogłębioną wiedzę i ugruntowane umiejętności z zakresu zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, dotyczące m.in. zasad planowania działalności, oceniania ryzyka, wykorzystywania narzędzi nowych technologii oraz zarządzania informacjami zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi, a także wykorzystania zasad marketingu oraz metod i technik zarządzania. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego i kreatywnego generowania oraz realizowania pomysłów biznesowych, a także do zarządzania firmą w sytuacji ryzyka i kryzysu biznesowego. Ponadto absolwent dysponuje odpowiednio rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi, umiejętnościami z zakresu skutecznej komunikacji i wystąpień publicznych.

W toku studiów studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • E-firma
 • Wprowadzenie do logistyki
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP
 • Przedsiębiorstwo rodzinne
 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem
 • Cyfryzacja i gospodarka elektroniczna w MŚP
 • Zarządzanie relacjami biznesowymi
 • Zarządzanie projektowe
 • Bezpieczeństwo informacji

Absolwenci specjalności Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:

 • w korporacjach – np. jako managerowie na wyższym i średnim szczeblu zarządzania;
 • jako animatorzy gospodarczy;
 • jako specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania;
 • specjaliści ds. konsultingu dla MŚP;
 • jako specjaliści na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach;
 • jako właściciele własnych małych i średnich przedsiębiorstw.