Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Specjalność Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, w tym m.in. zasady planowania jego działalności, oceniania ryzyka, wykorzystywania narzędzi nowych technologii oraz zarządzania informacjami zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi, a także wykorzystania zasad marketingu oraz metod i technik zarządzania.
Studenci specjalności Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami będą przygotowani do samodzielnego i kreatywnego generowania oraz realizowania pomysłów biznesowych, a także do zarządzania firmą w sytuacji ryzyka i kryzysu biznesowego.

Możliwości zatrudnienia:
absolwenci kierunku Zarządzanie ze specjalnością Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami znajdą zatrudnienie jako managerowie na wyższym i średnim szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem, korporacją oraz ugrupowaniami sieciowymi (top management), animatorzy gospodarczy, specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania, specjaliści ds. konsultingu dla MŚP. Będą także przygotowani do objęcia kluczowych stanowisk kierowniczych średniego i wyższego szczebla lub do prowadzenia własnych małych i średnich przedsiębiorstw.