Zarządzanie konfliktem w biznesie

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe kierowane szczególnie do absolwentów takich kierunków jak zarządzanie, marketing, finanse i rachunkowość, public relations, a także do wszystkich osób, które prowadzą własny biznes lub funkcjonują zawodowo w tej przestrzeni. Słuchacz zdobędzie wiedzę dotyczącą źródeł konfliktu, rodzajów konfliktów, psychologicznych reakcji na sytuacje konfliktowe. Słuchacz uzyska także umiejętności i kompetencje z zakresu opanowywania sytuacji konfliktowych, rozwiązywania konfliktów w środowisku zawodowym, radzenia sobie z tak zwanym „trudnym klientem” i „trudnym szefem / pracownikiem”, prowadzenia mediacji w celu rozwiązania konfliktu, prowadzenia negocjacji, a także twórczego i otwartego podejścia do konfliktu jako nowej możliwości.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.