ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W BIZNESIE

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Studia podyplomowe kierowane szczególnie do absolwentów takich kierunków jak zarządzanie, marketing, finanse i rachunkowość, public relations, a także do wszystkich osób, które prowadzą własny biznes lub funkcjonują zawodowo w tej przestrzeni. Słuchacz zdobędzie wiedzę dotyczącą źródeł konfliktu, rodzajów konfliktów, psychologicznych reakcji na sytuacje konfliktowe. Słuchacz uzyska także umiejętności i kompetencje z zakresu opanowywania sytuacji konfliktowych, rozwiązywania konfliktów w środowisku zawodowym, radzenia sobie z tak zwanym „trudnym klientem” i „trudnym szefem / pracownikiem”, prowadzenia mediacji w celu rozwiązania konfliktu, prowadzenia negocjacji, a także twórczego i otwartego podejścia do konfliktu jako nowej możliwości.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl