Zarządzanie kapitałem ludzkim

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania kapitałem ludzkim oraz prawa pracy, rynku pracy, psychologii i socjologii pracy. Znajomość technik twórczego myślenia pozwoli absolwentom na bycie liderami w tworzeniu i kształtowaniu organizacji w przedsiębiorstwie.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i średniego szczebla organizacji, pracowników pionów kadrowych oraz osób pragnących zdobyć nową specjalność zawodową.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.