ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Cel studiów:
Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania kapitałem ludzkim oraz prawa pracy, rynku pracy, psychologii i socjologii pracy. Znajomość technik twórczego myślenia pozwoli absolwentom na bycie liderami w tworzeniu i kształtowaniu organizacji w przedsiębiorstwie.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i średniego szczebla organizacji, pracowników pionów kadrowych oraz osób pragnących zdobyć nową specjalność zawodową.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl