ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KULTURY

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Studia podyplomowe kierowane do wszystkich osób, które pracują w instytucjach kultury lub współpracują z instytucjami, fundacjami i artystami. Słuchacz uzyskuje wiedzę z zakresu ogólnego zarządzania zespołami i zasobami ludzkimi, podstaw negocjacji i mediacji, kierowania pracownikami, rozwiązywania konfliktów wewnątrz instytucji. Ponadto słuchacz zyskuje istotną wiedzę i umiejętności dotyczące bezpośrednio pracy w instytucjach kultury, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych instytucji, ich sytuacji prawnej i społecznej. Słuchacz będzie przygotowany między innymi do samodzielnego tworzenia koncepcji działań instytucji kultury, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działania instytucji, przygotowywania i zarządzania projektami, konstruowania budżetów, planowania i realizowania działań promocyjno-marketingowych, zarządzania PR-em instytucji, podejmowania współpracy z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, a także właściwego reagowania w przestrzeni instytucji na zmiany i wydarzenia kulturalne.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl