Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

studia I stopnia 7 semestralne

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Studia tej specjalności rozszerzają i aktualizują wiedzę w obszarze menedżerskiego systemu analizy problemów bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem wpływu zdrowia psychicznego i społecznego na jakość pracy. Zapewniają znajomość podstaw tworzenia kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy, przy jednoczesnej znajomości kierowania organizacją zarządzania ryzykiem, znajomości kierowania organizacją, zarządzania ryzykiem zawodowym w zakresie kwalifikacji menedżerskich i edukacyjnych.