Zarząd Samorządu Studentów

Samorząd

W dniu 19 listopada 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie podczas, której wyłoniono skład Zarządu Samorządu Studentów WSH TWP w Szczecinie oraz składy poszczególnych komisji.


Zarząd Samorządu Studentów:

1. WIOLETTA LEKSZYCKA – Przewodnicząca
2. KATARZYNA MICHALAK – Zastępca przewodniczącej
3. MONIKA WIERZBICKA – Sekretarz
4. JAKUB KACPURA – Członek
5. KAROLINA JANUSZKIEWICZ – Członek
6. NATALIA MACIEJEWSKA – Członek
7. ALEKSANDRA JAGODZIŃSKA – Członek


Komisja Rewizyjna:

1. MAGDALENA OLESZAK – Przewodnicząca
2. ANNA SPICA
3. MICHAŁ WOŹNIAK


Delegaci do Senatu Uczelni:

1. WIOLETTA LEKSZYCKA
2. JAKUB KACPURA
3. MAGDALENA OLESZAK


Delegacja do Rady Wydziału Nauk Społecznych:

1. KAROLINA JANUSZKIEWICZ
2. ALEKSANDRA JAGODZIŃSKA

Delegacja do Rady Wydziału Nauk Stosowanych:

1. NATALIA MACIEJEWSKA
2. MARZENA KAFARSKA


Delegaci do Parlamentu Studentów RP:

1. DARIA CZAJA – Przewodnicząca
2. ANNA JAWORSKA
3. KATARZYNA BABICKA


Komisja Dyscyplinarna:

1. MAGDALENA OLESZAK
2. DARIA CZAJA


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna:

1. JAKUB KACPURA


Sąd Koleżeński:

1. SYLWIA WANECKA – Przewodnicząca
2. NATALIA MACIEJEWSKA
3. MONIKA FUKS
4. JUDYTA WOJNICZ
5. ANETA MATUSIAK
6. JAKUB KACPURA
7. JOANNA NAJBEREK
8. ELŻBIETA KRUPA
9. GRZEGORZ GRONOWICZ
10. EWELINA BŁASZCZYK


Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych:

1. ANNA JAWORSKA


Odwoławcza Komisja Osób Niepełnosprawnych:

1. DOMINIKA DRZEWIŃSKA

Rzecznik praw studenta

Kto pełni funkcję?
Funkcję Rzecznika praw studenta Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie pełni mgr Anna Skotarczak.
Konsultacje Rzecznika praw studenta


Osoby, które chcą się umówić na konsultacje z mgr Anną Skotarczak proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź za pomocą e-mail.
Tel.: (91) 424-32-31
askotarczak@wshtwp.pl

Regulamin regulujący stanowisko Rzecznika praw studenta

Regulamin regulujący stanowisko Rzecznika Praw Studenta w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

Rzecznik Praw Studenta zwany dalej Rzecznikiem:

1. Załatwia zgłoszone przez studentów sprawy w formie pisemnej także poprzez pocztę elektroniczną.
2. Rzecznikowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia skargi lub wniosku w przypadku, gdy pozostaje ona w sprzeczności ze Statutem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP lub Regulaminem Studiów.
3. Rzecznik przekazuje sprawę odpowiedniej komórce organizacyjnej. Odpowiedź na monitowane sprawy studenci powinni otrzymać od rzecznika w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
4. Rzecznik na bieżąco współpracuje z władzami uczelni oraz z Samorządem Studenckim.
5. Informacje o działalności Rzecznika ogłaszane są na stronie internetowej uczelni.
6. Rzecznik nie zastępuje żadnych struktur i procedur wewnątrzuczelnianych, a także nie podejmuje wiążących decyzji dla uczelni.