Zarząd

Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTP:

dr Mariola Gańko-Karwowska – przewodnicząca (Uniwersytet Szczeciński, http://www.whus.pl/pl/)
dr Alina Tomaszewska – wiceprzewodnicząca (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, www.wshtwp.pl)
dr Ilona Kość – skarbnik (Uniwersytet Szczeciński, http://www.whus.pl/pl/)
mgr Dorota Zbisławska– sekretarz
dr hab. prof. US Anna Murawska – członek (Uniwersytet Szczeciński, http://www.whus.pl/pl/)
dr Janina Świrko-Pilipczuk – członek (Uniwersytet Szczeciński, http://www.whus.pl/pl/)