Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie Ocena stanu psychicznego dzieci i młodzieży, które odbędzie się 8-9 września 2018 r. oraz 6-7 października 2018 r. (dwa weekendy szkoleniowe).

Szkolenie poprowadzi:

Dr Błażej Karwat, psycholog, socjolog, psychoterapeuta systemowy, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. Przez okres dziesięciu lat związany z kuratelą sądową, zdobywał doświadczenie zawodowe podczas pracy w domu dziecka, szkole podstawowej, przedszkolu, szpitalnych oddziałach pediatrycznych. Od dziesięciu lat związany z wymiarem sprawiedliwości w zakresie opiniowania sądowo-psychologicznego. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej. Prowadzi zajęcia ze studentami psychologii oraz kryminologii.

PLAN SZKOLENIA

Zjazd 8-9.09.2018 r.

pierwszy dzień zjazdu
10.00-11.30 – Rozpoczęcie szkolenia. Zapoznanie się uczestników. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
11.50-13.20 – Wywiad, obserwacja, nawiązywanie kontaktu. Dokumentowanie metodą AMSIT
13.40-15.30 – Zaburzenia eksternaliacyjne

drugi dzień zjazdu
10.00-11.30 – Budowanie kontaktu diagnostycznego
11.50-13.20 – Zaburzenia internalizacyjne
13.40-15.30 – Analiza materiału klinicznego

Zjazd 6-7.10.2018 r.

pierwszy dzień zjazdu
10.00-11.30 – Omówienie wybranych zaburzeń okresu dzieciństwa
11.50-13.20 – Przemoc w środowisku rodzinnym
13.40-15.30 – Parentyfikacja, PAS, opór

drugi dzień zjazdu
10.00-11.30 – Analiza wywiadów oraz obserwacji klinicznych
11.50-13.20 – Analiza wybranych przypadków klinicznych
13.40-15.30 – Podsumowanie, praktyczne uwagi, zakończenie szkolenia

UWAGA-OSTATNIE WOLNE MIEJSCE – zgłoszenie przyjmujemy do 7 września do godz. 12.00

Szczegóły