Zachodniopomorska edukacja medialna XXI wieku

Zachodniopomorska edukacja medialna XXI wieku

W Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie odbył się  13 lutego 2015 r. panel dyskusyjny
pn. ,,Zachodniopomorska edukacja medialna XXI wieku: Działania wychowawcze na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wyższych w odbiorze komunikatów medialnych: wyzwania, zagrożenia, perspektywy”.

/ Tags: