Wydział Zamiejscowy w Koninie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie we współpracy z Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie uruchomiła wydział zamiejscowy w Koninie.
Oferujemy studia I stopnia na kierunku Kryminologia, w ramach którego do wyboru są trzy specjalności Przestępczość gospodarcza i detektywistyka, Kryminologia penitencjarno-kuratorska i Prewencja i interwencja oraz na kierunku Pedagogika specjalna* (w organizacji) ze specjalnościami: Logopedia szkolna i Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w obiekcie Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.

O WSH TWP
Przyjazna atmosfera i kompetentni wykładowcy – to dewiza naszej uczelni. Mury naszej uczelni opuściło ponad 14 tysięcy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Realizujemy kierunki kształcenia z zakresu:

Wydział Nauk Społecznych:
Studia I i II stopnia:
– Pedagogika
Wydział Nauk Stosowanych:
Studia I stopnia:
– Administracja
– Bezpieczeństwo i higieny pracy (inżynierskie studia I stopnia) – NOWOŚĆ
– Kryminologia
– Lingwistyka stosowana
– Zarządzanie kryzysem indywidualnym

Studia II stopnia:
– Kryminologia
– Praca socjalna (w przygotowaniu)

Jednolite 5 – letnie studia magisterskie:

– Psychologia
– Prawo – NOWOŚĆ

Dlaczego warto studiować u nas?

Zapewniamy fachową kadrę naukową ze Szczecina, Warszawy i Poznania, która co roku jest oceniana przez naszych studentów. Mamy nowoczesne budynki z wygodnymi salami wykładowymi oraz pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny. W zdobywaniu wiedzy pomaga bogato wyposażona biblioteka i czytelnia, z której chętnie korzystają nie tylko studenci, ale także nasi absolwenci.
Studenci WSH TWP w Szczecinie mają wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej przeznaczonej na ten cel z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są wielu osobom. Każdy student ma szansę stać się stypendystą i realnie obniżyć koszty swojej nauki.

Jakie świadczenia oferujemy:
stypendium socjalne
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
stypendium rektora dla najlepszych studentów
stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
zapomoga

Każdy, kto do nas dołączy zawsze może liczyć na pomoc pracowników Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Karier. To wszystko tworzy podstawy do zdobycia wiedzy potrzebnej w karierze zawodowej. Nasi absolwenci łatwiej znajdują pracę i zakładają własne firmy, a pracujący studenci szybciej awansują i są doceniani przez swych przełożonych.

Wiedza to podstawa sukcesu – umiejętność nauczania to podstawa naszej działalności. Wyższą Szkołę Humanistyczną założyło i wspiera Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – instytucja edukacyjna z ponad 60 letnim doświadczeniem.

Podstawy prawne naszej działalności
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 4 czerwca 1997 r., została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją nr 114.

*w organizacji