Wystawa “Gdy w sercu kwitnie muzyka”

Wystawa “Gdy w sercu kwitnie muzyka”

5 lutego 2018 r.  Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Barbara Popiel  wzięła udział w uroczystości  otwarcia wystawy XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Sztuka Osób Niepełnosprawnych” pt. ,,Gdy w sercu kwitnie muzyka” – organizowanej przez Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie. Uroczystość odbyła się w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Gratulujemy organizatorom wspaniałej wystawy z pięknymi pracami.