Wypożyczalnia Sprzętu Specjalistycznego

BON logo
 • Piątek zjazdowy 08:00-16.00
  Monte Cassino 15 w Szczecinie

 • Kontakt:
  bpick@wshtwp.pl

  tel. 91 424 32 14

  Studenci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą wypożyczać sprzęt specjalistyczny ułatwiający proces dydaktyczny w trakcie nauki. Decyzję w sprawie użyczenia podejmuje Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych na podstawie złożonego wniosku do BON. Podstawą użyczenia sprzętu stanowi umowa zawarta pomiędzy Wyższą Szkoła Humanistyczną TWP w Szczecinie a studentem, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron. Użyczony sprzęt może być wykorzystywany przez studenta wyłącznie w celu uzyskania dostępu do informacji i zajęć związanych z tokiem studiów.


  Wypożyczalnia dysponuje następującymi urządzeniami:

  Lp. Nazwa urządzenia Opis Ilość
  1. Laptop komputer przenośny 4
  2. Window Eyes programy udźwiękawiające Window Eyes 6
  3. Ivona rehabilitacyjna pakiet rehabilitacyjny w skład, którego wchodzi program wspierający słuchanie, oraz tworzenie książek mówionych 6
  4. dyktafon Olimpus dyktafon 4
  5. Skanline skaner przenośny, ręczny, kolorowy 4
  6. Powiększalnik elektroniczny przenośny powiększalnik elektroniczny, zaprojektowany do czytania 1
  7. E-book 9,7 cali czytnik książek elektronicznych 3

  Kontakt
  Dodatkowych informacji nt. możliwości wypożyczenia sprzętu udziela p. Barbara Pick tel. 91 424 32 14, bpick@wshtwp.pl