Wymiana międzybiblioteczna

Biblioteka WSH TWP prowadzi wymianę międzybiblioteczną publikacji Wydawnictwa ORTWP „Pedagogium” z wybranymi bibliotekami. Szczegółowe warunki uzgadniane są indywidualnie.
Kontakt:
mgr Marta Musiej
e-mail:mmusiej@wshtwp.pl
tel. (91) 424-32-31