WYMIANA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

Biblioteka

Biblioteka WSH TWP prowadzi wymianę międzybiblioteczną publikacji Wydawnictwa OR TWP w Szczecinie „Pedagogium” z wybranymi bibliotekami. Szczegółowe warunki uzgadniane są indywidualnie.

Kontakt:
mgr Marta Białas
e-mail: mbialas@wshtwp.pl
tel. (91) 424-32-31