Wymagane dokumenty

Warunki rekrutacji

Kandydaci są proszeni o składanie kompletu następujących dokumentów

  1. Podanie o przyjęcie na studia (druk w Centrum Obsługi Studenta lub w zakładce “Pliki do pobrania”)
  2. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem (druk w COS lub w zakładce “Pliki do pobrania”)
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + suplement (jeśli został wydany)
  4. Kserokopia dowodu osobistego
  5. Dowód wniesienia opłaty wpisowej – w wysokości 100 zł (wpłaty należy dokonać na konto uczelni: Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746)
  6. Odpis aktu małżeństwa (w przypadku pań, które zmieniły nazwisko po otrzymaniu dyplomu)
  7. Deklaracja płatności czesnego
Deklaracja płatności czesnego Podanie na studia podyplomowe Kwestionariusz - studia podyplomowe