Wykład specjalny “Sposób na nadzieję …”

Wykład specjalny “Sposób na nadzieję …”

Dnia 2 kwietnia 2016 r., w siedzibie naszej uczelni odbył się wykład specjalny pt. „Sposób na nadzieję (…) – procedury postępowania z grypsującymi. Współpraca z instytucjami pozawięziennymi”, adresowany w szczególności do studentów kryminologii i pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej. Poprowadzili go nasi znakomici goście: Pan ppłk Ryszard Chruściel – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie oraz Pani mgr Katarzyna Chruściel – wychowawca w Areszcie Śledczym w Szczecinie, którzy przybyli do nas na zaproszenie Pani mgr Teresy Lipko i Pani dr Renaty Nowak-Lewandowskiej – Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych WSH TWP. Było niezwykle interesująco, padło wiele pytań, które zainicjowały owocną dyskusję na temat samej podkultury więziennej grypsujących, jak i na tematy związane z funkcjonowaniem systemu więziennictwa. To była niepowtarzalna okazja do zdobycia bezcennej wiedzy i poznania świata za więziennym murem od zupełnie innej strony.