WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH WSH TWP

Studenci – Struktura uczelni

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Anna Oleszak
Dyrektor ds. dydaktycznych – mgr Agnieszka Żwierełło
Kierownik Biura Dziekana – Barbara Pick

Na Wydziale Nauk Stosowanych prowadzone są następujące kierunki studiów:

  • KRYMINOLOGIA (studia I i II stopnia),
  • ZARZĄDZANIE (studia I stopnia),
  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia inżynierskie I stopnia)
  • PRAWO (jednolite 5 letnie studia magisterskie)
  • OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia I stopnia)