Wydział Nauk Społecznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Cezary Hendryk
Dyrektor ds. dydaktycznych – mgr Agnieszka Żwierełło
Kierownik biura dziekana – Barbara Pick

W obrębie Wydziału Nauk Społecznych funkcjonuje Instytut Pedagogiki.
Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr Cezary Hendryk

Na Wydziale Nauk Społecznych prowadzone są następujące kierunki studiów:

  • PEDAGOGIKA (studia I i I stopnia)
  • PEDAGOGIKA SPECJALNA (studia I stopnia)
  • PRACA SOCJALNA (studia II stopnia)
  • PRAWO (jednolite 5 letnie studia magisterskie)

INSTYTUT PEDAGOGIKI
Dyrektor – dr Cezary Hendryk
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 15
Na spotkanie należy umówić się telefonicznie, pod nr tel. 91 424 32 14

Zakład Pedagogiki Pracy
Kierownik – dr Anna Oleszak
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Potulicka 16
Poniedziałek, godz. 10.00 – 11.30, tel. nr 91 44 80 021

Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
Kierownik – dr Alina Tomaszewska
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 48
Czwartek, godz. 10.00 – 11.30

Zakład Dydaktyki i Wczesnej Edukacji
Kierownik – dr Jolanta Wróbel
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. 48
Czwartek, godz. 12.00 – 15.00