Wydział Nauk Społecznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Cezary Hendryk
Dyrektor ds. dydaktycznych – mgr Agnieszka Żwierełło
Kierownik biura dziekana – Barbara Pick

Na Wydziale Nauk Społecznych prowadzone są następujące kierunki studiów:

  • PEDAGOGIKA (studia I i I stopnia)
  • PRACA SOCJALNA (studia II stopnia)
  • PSYCHOLOGIA (5 letnie jednolite studia magisterskie)
  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (jednolite 5 letnie studia magisterskie)