Publikacje Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Wydawnictwo

Publikacje dostępne są w sprzedaży w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie

Dla studentów WSH TWP korzystne zniżki !

Zapraszamy Pon. – Pt. w godz. 8.00-16.00.

1.” Nauczyciele ludzi dorosłych” – red. Kazimierz Jaskot, Szczecin 1997
2. “Uczyć się uczyć. Wypisy ” – red. Włodzimierz Krysiak, Szczecin 1998
3.” O bogaceniu i uspójnianiu komunikatów ” – Janina Parafiniuk-Soińska, Szczecin 1999
4. “Metodyka stosowania technik komputerowych w edukacji szkolnej” – Kazimierz Wenta, Szczecin 1999
5. “Elementy metodyki wychowania” – Danuta Bielawska, Szczecin 1999
6. “Zwierzęta zdenaturowane. Wstęp do antropologii filozoficznej.” -Wacław Mejbaum, Aleksandra Żukrowska, Szczecin 2000
7. “Przemiany w polskich programach wczesnoszkolnej edukacji” – Janina Parafiniuk – Soińska, Szczecin 2000
8. “Biologiczne i psychiczne podstawy rozwoju i wychowania ” -Leszek Myśliwiec, Katarzyna Myśliwiec, Szczecin 2001
9. “Wybrane problemy socjologii ogólnej” -Antonina Kowalowa, Szczecin 2001
10. “Kształcenie i doskonalenie inspektorów pracy” -Kazimierz Wenta, Zdzisław Jankiewicz, Wojciech Oleszak, Szczecin 2001
11. “Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Strawy, Danuty Kierszki, Szczecin 2002 Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość” – Międzyzdroje 2000r.
12. “Współczesne obszary i tendencje w edukacji humanistycznej” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Strawy, Szczecin 2002 Materiały pokonferencyjne z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość” – Międzyzdroje 2001 r.
13 “Zagrożenia w treściach edukacji turystycznej” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Strawy, Szczecin 2003, Materiały pokonferencyjne z cyklu konferencji “Żyć bezpiecznie – bezpiecznie wypoczywać”
14. “Złożoność edukacji humanistycznej jako przedmiot badań i analiz naukowych” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Strawy, Szczecin 2003, Materiały pokonferencyjne z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość” – Międzyzdroje 2002r.
15. “Komputerowe wspomaganie edukacji” -Maria Kozielska, Szczecin 2003
16. “Socjologia młodzieży” -Antonina Kowalowa, Walery Łuków, Szczecin 2003
17. “Historia wychowania. Opracowanie skrócone” – Świetlana Szczygielska, Szczecin 2003
18. “O międzyludzkiej komunikacji”- Janina Parafiniuk – Soińska, Szczecin 2003
19. “Pedagogika społeczna” – Elżbieta Gaweł-Luty, OR TWP “Pedagogium”, Szczecin 2004
20. “Znaczenie i rola urzędów pracy w polityce społecznej państwa w świetle polskich doświadczeń”- Roman Lewandowski, Szczecin 2006
21. “Pomarańczowa rewolucja – szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej” , (red.) Andrzej Furier, Szczecin 2006
22. “Problemy kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Czy demokracja potrzebuje public relations?”, (red.nauk.) Waldemar Urbanik, Szczecin 2007
23. “Jaka kultura? Jaki dyskurs? Sfera publiczna a spory o edukację, pedagogikę i zarządzanie” (red.) Monika Jaworska-Witkowska, Szczecin 2008
24. “Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Wprowadzenie do problemu.” pod red. Huberta Kupca i Marii Kurek, Szczecin 2009
25. “Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej” Franciszek Bereźnicki, Szczecin 2009
26. “Męskość i kobiecość czy walka płci” pod red. Ireny Machaj i Renaty Suchockiej, (publikacja wydana w ramach umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 2010 r.)
27. „Gut gesagt! Trening umiejętności językowych. Język niemiecki” , Beata Stelter, Szczecin 2010
28. „Well said! Trening umiejętności językowych. Język angielski”, Alina Doroch, Szczecin 2010
29. “Dajmy szansę niewidomym i słabowidzącym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli”, pod red.Teresy Żółkowskiej, Szczecin 2010. Publikacja wydana w ramach projektu „Nowe studia podyplomowe Tyflopedagogika- dajmy szansę niewidomym i słabowidzącym.
30. “Pamięć stanu wojennego. Strażnicy i więźniowie niepamięci” , Waldemar Urbanik, Amadeusz Urbanik, Szczecin 2010
31. “Uczymy się uczyć”, Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz, Szczecin 2010
32. “Modele życia rodzinnego w świadomości studentów”, Helena Mrzygłód, Anna Nowak, Regina Thurow, Szczecin 2010
33. “Ku dobrej szkole”, red. Czesław Plewka , Szczecin 2010
34. “Zarys dydaktyki szkolnej” Franciszek Bereźnicki, Szczecin 2011
35. “Studenci konsumentami wiedzy akademickiej” , redakcja naukowa Dorota Ciechanowska, Szczecin 2011
36. “Człowiek – Obywatel – Pracownik na rynku pracy“ praca zbiorowa pod redakcją naukową Czesława Plewki , Henryka Bednarczyka, Szczecin 2011
37. “Oblicza męskości i kobiecości” pod redakcją naukową Anny Wachowiak, Szczecin 2012
38. „Uwarunkowania efektów kształcenia akademickiego” red. naukowa Dorota Ciechanowska, Szczecin 2012
39. „Przewodnik metodyczny dla seminarium dyplomowego i magisterskiego z zakresu historii wychowania”, Danuta Koźmian, Szczecin 2012
40. „Co Betty Friedan dziś mówi kobietom? Szkice, eseje i komentarze z kręgu gender studies”, redakcja naukowa: Anna Wachowiak, Izabela Skórzyńska, Szczecin 2013 r.
41. „Nauczyciel wczesnej edukacji w teorii i praktyce edukacyjnej”, red. nauk. Cezary Hendryk, książka współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Szczecin 2013
42. „Szkolnictwo specjalne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 – 2010”. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Urszuli Morcinek, Szczecin 2013 r.
42. “Perspektywy zmian w praktyce kształcenia akademickiego”, redakcja naukowa: Dorota Ciechanowska, Szczecin 2014 r.
43. „Model analizy lokalnego rynku pracy-kierunki alokacji zasobów pracy”- Waldemar Urbanik, Szczecin 2014 r.