Publikacje dostępne są w sprzedaży w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15.

Dla studentów WSH TWP korzystne zniżki !

Wydawnictwo “Pedagogium” Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest rówieśnikiem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP.

Działalność wydawnicza WSH TWP opiera się o założenie, w którym dominuje potrzeba zwiększenia dostępu studentów do twórczości pracowników WSH oraz szybkie publikowanie dorobku środowiska. W planie wydawniczym dominują przyjęte pozycje zwarte, które wynikają przede wszystkim z celów dydaktycznych oraz rozwoju naukowego pracowników WSH TWP. Pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni mają gwarancję szybkiej realizacji opracowanych dla studentów skryptów, podręczników, rozpraw naukowych. Polityka wydawnicza opiera się o analizę specyfiki procesu dydaktycznego uczelni na tle publikacji opracowanych i wydanych w różnych ośrodkach naukowych.

W ramach tej działalności wydawane jest pismo naukowe (zwarte o charakterze ciągłym) – półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej – “Edukacja Humanistyczna”.

Systematycznie wydawane są materiały z konferencji naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie.
Wszystkie publikacje wydane w wydawnictwie “Pedagogium” znajdują się w Bibliotece Uczelni mieszczącej się przy ul. Monte Cassino 15.