Wydawnictwa

Wydawnictwo "Pedagogium"

Wydawnictwo “Pedagogium” Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest rówieśnikiem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP.

Działalność wydawnicza WSH TWP opiera się o założenie, w którym dominuje potrzeba zwiększenia dostępu studentów do twórczości pracowników WSH oraz szybkie publikowanie dorobku środowiska. W planie wydawniczym dominują przyjęte pozycje zwarte, które wynikają przede wszystkim z celów dydaktycznych oraz rozwoju naukowego pracowników WSH TWP. Pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni mają gwarancję szybkiej realizacji opracowanych dla studentów skryptów, podręczników, rozpraw naukowych. Polityka wydawnicza opiera się o analizę specyfiki procesu dydaktycznego uczelni na tle publikacji opracowanych i wydanych w różnych ośrodkach naukowych.

W ramach tej działalności wydawane jest pismo naukowe (zwarte o charakterze ciągłym) – półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej – “Edukacja Humanistyczna”.

Systematycznie wydawane są materiały z konferencji naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie.
Wszystkie publikacje wydane w wydawnictwie “Pedagogium” znajdują się w Bibliotece Uczelni mieszczącej się przy ul. Monte Cassino 15.

W załączniku umieszczony jest druk wniosku wydawniczego

Publikacje Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
 1. “Nauczyciele ludzi dorosłych” – red. Kazimierz Jaskot, Szczecin 1997
 2. “Uczyć się uczyć. Wypisy ” – red. Włodzimierz Krysiak, Szczecin 1998
 3. “O bogaceniu i uspójnianiu komunikatów ” – Janina Parafiniuk-Soińska, Szczecin 1999
 4. “Metodyka stosowania technik komputerowych w edukacji szkolnej” – Kazimierz Wenta, Szczecin 1999
 5. “Elementy metodyki wychowania” – Danuta Bielawska, Szczecin 1999
 6. “Zwierzęta zdenaturowane. Wstęp do antropologii filozoficznej.” -Wacław Mejbaum, Aleksandra Żukrowska, Szczecin 2000
 7. “Przemiany w polskich programach wczesnoszkolnej edukacji” – Janina Parafiniuk – Soińska, Szczecin 2000
 8. “Biologiczne i psychiczne podstawy rozwoju i wychowania ” -Leszek Myśliwiec, Katarzyna Myśliwiec, Szczecin 2001
 9. “Wybrane problemy socjologii ogólnej” -Antonina Kowalowa, Szczecin 2001
 10. “Kształcenie i doskonalenie inspektorów pracy” -Kazimierz Wenta, Zdzisław Jankiewicz, Wojciech Oleszak, Szczecin 2001
 11. “Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Strawy, Danuty Kierszki, Szczecin 2002 Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość” – Międzyzdroje 2000r.
 12. “Współczesne obszary i tendencje w edukacji humanistycznej” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Strawy, Szczecin 2002 Materiały pokonferencyjne z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość” – Międzyzdroje 2001 r.
 13. “Zagrożenia w treściach edukacji turystycznej” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Strawy, Szczecin 2003, Materiały pokonferencyjne z cyklu konferencji “Żyć bezpiecznie – bezpiecznie wypoczywać”
 14. “Złożoność edukacji humanistycznej jako przedmiot badań i analiz naukowych” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Strawy, Szczecin 2003, Materiały pokonferencyjne z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość” – Międzyzdroje 2002r.
 15. “Komputerowe wspomaganie edukacji” -Maria Kozielska, Szczecin 2003
 16. “Socjologia młodzieży” -Antonina Kowalowa, Walery Łuków, Szczecin 2003
 17. “Historia wychowania. Opracowanie skrócone” – Świetlana Szczygielska, Szczecin 2003
 18. “O międzyludzkiej komunikacji”- JaninaParafiniuk – Soińska, Szczecin 2003
 19. “Pedagogika społeczna” – Elżbieta Gaweł-Luty, OR TWP “Pedagogium”, Szczecin 2004
 20. “Znaczenie i rola urzędów pracy w polityce społecznej państwa w świetle polskich doświadczeń”- Roman Lewandowski, Szczecin 2006
 21. “Pomarańczowa rewolucja – szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej” , (red.) Andrzej Furier, Szczecin 2006
 22. “Jaka kultura? Jaki dyskurs? Sfera publiczna a spory o edukację, pedagogikę i zarządzanie” (red.) Monika Jaworska-Witkowska, Szczecin 2008
 23. “Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Wprowdzenie do problemu.” pod red. Huberta Kupca i Marii Kurek, Szczecin 2009
 24. “Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej” Franciszek Bereźnicki, Szczecin 2009
 25. “Męskość i kobiecość czy walka płci” pod red. Ireny Machaj i Renaty Suchockiej, (publikacja wydana w ramach umowy o współpracy z  Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dzienniakrstwa w Poznaniu 2010 r.) 
 26. „Gut gesagt! Trening umiejętności językowych. Język niemiecki” , Beata Stelter, Szczecin 2010
 27. „Well said! Trening umiejętności językowych. Język angielski”, Alina Doroch, Szczecin 2010
 28. “Dajmy szansę niewidomym i słabowidzącym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli”, pod red.Teresy Żółkowskiej, Szczecin 2010. Publikacja wydana w ramach projektu „Nowe studia podyplomowe Tyflopedagogika- dajmy szansę niewidomym i słabowidzącym.
 29. “Pamięć stanu wojennego. Strażnicy i więźniowie niepamięci” , Waldemar Urbanik, Amadeusz Urbanik, Szczecin 2010
 30. “Uczymy się uczyć”, Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz, Szczecin 2010
 31. “Modele życia rodzinnego w świadomosci studentów”, Helena Mrzygłód, Anna Nowak, Regina Thurow, Szczecin 2010
 32. “Ku dobrej szkole”, red. Czesław Plewka , Szczecin 2010
 33. “Zarys dyadaktyki szkolnej” Franciszek Bereźnicki, Szczecin 2011
 34. “Studenci konsumentami wiedzy akademickiej” , redakcja naukowa Dorota Ciechanowska, Szczecin 2011
 35. Człowiek – Obywatel – Pracownik na rynku pracy“       praca zbiorowa pod redakcją naukową Czesława Plewki , Henryka Bednarczyka, Szczecin 2011
 36. „Oblicza męskości i kobiecości” pod redakcją naukową Anny Wachowiak, Szczecin 2012
 37. „Uwarunkowania efektów kształcenia akademickiego” red. naukowa Dorota Ciechanowska, Szczecin 2012
 38. „Przewodnik metodyczny dla seminarium dyplomowego i magisterskiego z zakresu historii wychowania”, Danuta Koźmian, Szczecin 2012
 39. „Co Betty Friedan dziś mówi kobietom? Szkice, eseje i komentarze z kręgu gender studiem”, redakcja naukowa: Anna Wachowiak, Izabela Skórzyńska, Szczecin 2013 r.

 40. „Szkolnictwo specjalne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 – 2010”. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Urszuli Morcinek, Szczecin 2013 r.

Publikacje obecnie dostępne w sprzedaży

Publikacje dostępne są w sprzedaży w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15 oraz ul. Broniewskiego 14.
Dla studentów WSH TWP korzystne zniżki !

Zapraszamy w godzinach 8.00-16.00.