Współpraca z Uniwersytetem Preszowskim

Współpraca z Uniwersytetem Preszowskim

28 listopada JM Rektor WSH TWP dr Waldemar Urbanik podpisał umowę o współpracy z Rektorem Uniwersytetu Preszowskiego prof. Peterem Konya. Współpraca obejmować będzie przede wszystkim realizację wspólnych projektów badawczych, ale również wymianę studentów i kadry naukowo-dydaktycznej.