Współpraca cywilno–wojskowa NATO (CIMIC)

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy pozwalającej na planowanie i realizację zadań współpracy cywilno wojskowej w środowisku zróżnicowanym pod względem kulturowym (religijnym i etnicznym). Program studiów uwzględnia zagadnienia jak m.in.: elementy świadomości międzykulturowej, kulturowe ramy zachowań społecznych, wyznaczniki dialogu międzykulturowego, podstawową wiedzę w zakresie religioznawstwa, prawa międzynarodowego, praw człowieka, zasad realizacji CIMIC we współczesnych operacjach stabilizacyjnych, regulacji prawnych dotyczących organizowania i realizowania akcji humanitarnych, podstawy języka obcego (do wyboru język niemiecki, j angielski, j. rosyjski).
Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365)

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia skierowane są głównie do oficerów, podoficerów i żołnierzy zamierzających brać udział w misjach stabilizacyjnych. Dziennikarzy relacjonujących przebieg misji stabilizacyjnych w rejonach silnie zróżnicowanych kulturowo, a także dla pracowników i wolontariuszy organizacji humanitarnych.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł – w dniach 15.01-15.02.2018 wpisowe 0 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 2500 zł (istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach)- SUPER PROMOCJA W DNIACH 16.02-15.03.2018 – czesne za dwa semestry wynosi TYLKO 1999 zł!!!!
  • Opłata za wydanie świadectwa 30 zł.