WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W SZKOLE

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W SZKOLE

cykl szkoleń dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

„Współczesne zagrożenia w szkole” to cykl szkoleń przygotowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem jest przybliżenie problematyki dotyczącej zagrożeń, z jakimi dydaktycy i pedagodzy mogą się spotkać podczas pracy z młodzieżą, a także wyposażenie nauczycieli w umiejętności i narzędzia służące rozwiązywaniu podobnych problemów lub ułatwiające znalezienie niezbędnej pomocy.

Patronat nad szkoleniami objęło Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz TVP3 Szczecin.

Szkolenie składa się z trzech bloków tematycznych: 1) ryzykowne zachowania seksualne; 2) uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, zaburzenia odżywiania; 3) zagrożenia w cyberprzestrzeni.
Poszczególne bloki realizowane będą w formie wykładów i warsztatów, co pozwoli na uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej oraz rozwinięcie umiejętności praktycznych. Każdy blok tematyczny zostanie zrealizowany podczas jednego dnia zajęć. Wykłady i warsztaty przeprowadzą eksperci zajmujący się wybranymi dziedzinami.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

„Zagrożenia w cyberprzestrzeni”– 4 grudnia 2017, w godz.: 12:00 – 18:00

 1. a) Charakterystyka cyberprzestrzeni.
  b) Wyzwania i zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni.
  c) Sytuacja w Polsce – obraz zjawiska.
  d) Zagrożenia społeczno-wychowawcze:
  – pedofilia w sieci;
  – pornografia;
  – seksting;
  – sekty.
  e) Cyberprzemoc – cyberbullying.
  f) Infoholizm – uzależnienie od komputera.
  g) Zasady korzystania z sieci.
  h) Formy pomocy osobom potrzebującym.

Koszt: 100 zł (nr konta: 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746 – z dopiskiem: Szkolenie „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„Ryzykowne zachowania seksualne”
UWAGA: Z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni zmienić termin szkolenia na okres po Nowym Roku. Nowy termin zostanie podany w grudniu.

 1. a) Norma i patologia w rozwoju psychoseksualnym człowieka.
  b) Normy rozwojowe w okresie adolescencji.
  c) Ryzykowne zachowania seksualne młodych ludzi – powody. Skutki i konsekwencje. HEMSEX! TEENSES.
  d) HIV /AIDS i inne choroby przenoszone drogą płciową.
  e) Profilaktyka HIV/ AIDS. Ekspozycja na zakażenie.
  f) Jak rozmawiać z młodzieżą na tematy o seksualności.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, zaburzenia odżywiania”
UWAGA: Z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni zmienić termin szkolenia na okres po Nowym Roku. Nowy termin zostanie podany w grudniu.

 1. a) Co kształtuje dzisiejszą młodzież?
  b) Rodzaje uzależnień.
  c) Przyczyny uzależnień (biologiczna, psychologiczna, społeczno-kulturowa).
  d) Skutki i konsekwencje uzależnień i szkodliwego używania.
  e) Jak rozpoznać uzależnienia? Definicje.
  f) Podział środków psychoaktywnych, działanie, rozpoznawalność.
  g) Formy pomocy osobom potrzebującym – eksperymentującym, szkodliwie używającym i uzależnionym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszystkie szkolenia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy Monte Cassino 15.

Na szkolenia obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Aby się zapisać na szkolenie, należy wypełnić formularz.

Kontakt: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, tel. 91 424 32 33, e-mail: odn@wshtwp.pl

Patroni:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

TVP3 Szczecin