Współczesne zagrożenia w szkole

Zapraszamy na cykl szkoleń dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych „Współczesne zagrożenia w szkole” przygotowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem jest przybliżenie problematyki dotyczącej zagrożeń, z jakimi dydaktycy i pedagodzy mogą się spotkać podczas pracy z młodzieżą, a także wyposażenie nauczycieli w umiejętności i narzędzia służące rozwiązywaniu podobnych problemów lub ułatwiające znalezienie niezbędnej pomocy.
Patronat nad szkoleniami objęło Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz TVP3 Szczecin.

Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych:

1) ryzykowne zachowania seksualne;
2) Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, zaburzenia odżywiania.

Poszczególne bloki realizowane będą w formie wykładów i warsztatów, co pozwoli na uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej oraz rozwinięcie umiejętności praktycznych. Każdy blok tematyczny zostanie zrealizowany podczas jednego dnia zajęć. Wykłady i warsztaty przeprowadzą eksperci zajmujący się wybranymi dziedzinami.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

„Ryzykowne zachowania seksualne” – 22 października 2018 r. (godz. 9.00-15.00) – zajęcia nie odbędą się

a) Norma i patologia w rozwoju psychoseksualnym człowieka.
b) Normy rozwojowe w okresie adolescencji.
c) Ryzykowne zachowania seksualne młodych ludzi – powody. Skutki i konsekwencje. HEMSEX! TEENSES.
d) HIV /AIDS i inne choroby przenoszone drogą płciową.
e) Profilaktyka HIV/ AIDS. Ekspozycja na zakażenie.
f) Jak rozmawiać z młodzieżą na tematy o seksualności.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, zaburzenia odżywiania” – 5 listopada 2018 r. (godz. 9.00-15.00) – zajęcia nie odbędą się

a) Co kształtuje dzisiejszą młodzież?
b) Rodzaje uzależnień.
c) Przyczyny uzależnień (biologiczna, psychologiczna, społeczno-kulturowa).
d) Skutki i konsekwencje uzależnień i szkodliwego używania.
e) Jak rozpoznać uzależnienia? Definicje.
f) Podział środków psychoaktywnych, działanie, rozpoznawalność.
g) Formy pomocy osobom potrzebującym – eksperymentującym, szkodliwie używającym i uzależnionym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Koszt jednego warsztatu to 100 zł (PROMOCJA-za zapisanie się na oba warsztaty uczestnik płaci 170 zł)

Wszystkie szkolenia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy Monte Cassino 15.
Na szkolenia obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Aby się zapisać na szkolenie, należy wypełnić formularz.

Kontakt: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie,

tel. 91 424 32 33, e-mail: odn@wshtwp.pl

Opłatę z udział w szkoleniu nr 1 lub w całym cyklu szkoleń należy uiścić do 17 października.

Opłatę z udział w szkoleniu nr 2 należy uiścić do 31 października.

Należność za szkolenie należy wpłacić na konto:

53 1240 3930 1111 0000 4229 0746

z dopiskiem: Imię Nazwisko, Współczesne zagrożenia, szkolenie nr (numer szkolenia)

Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU

Patroni:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

TVP3 Szczecin