Współczesne dziennikarstwo elektroniczne

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie umiejętności praktycznych w zakresie doboru i klasyfikacji konkretnych rozwiązań dziennikarskich, umiejętności badania, budowania strategii, formułowania, inicjowania i kalkulowania zaawansowanych działań dziennikarskich. Doskonaleniu zostają poddane umiejętności w zakresie wyszukiwania, wykorzystywania, sporządzania, użytkowania a przede wszystkim stosowania różnorodności warsztatu dziennikarskiego.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, dziennikarzy, rzeczników prasowych, pracowników administracji samorządowej oraz kadry menedżerskiej.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.