WSPÓŁCZESNE DZIENNIKARSTWO ELEKTRONICZNE

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie umiejętności praktycznych w zakresie doboru i klasyfikacji konkretnych rozwiązań dziennikarskich, umiejętności badania, budowania strategii, formułowania, inicjowania i kalkulowania zaawansowanych działań dziennikarskich. Doskonaleniu zostają poddane umiejętności w zakresie wyszukiwania, wykorzystywania, sporządzania, użytkowania a przede wszystkim stosowania różnorodności warsztatu dziennikarskiego.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, dziennikarzy, rzeczników prasowych, pracowników administracji samorządowej oraz kadry menedżerskiej.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl