Wirtualna biblioteka nauki

Springer Link

Baza oferuje dostęp do naukowych tekstów pochodzących z czasopism, książek, serii wydawniczych i innych źródeł. Baza zawiera ponad 3 miliony publikacji.
W ramach licencji krajowej umożliwiamy dostęp do bieżących i archiwalnych numerów czasopism oraz serii książkowych i ebooków wydawanych przez Springer i Kluwer.

Dostęp do bazy oferuje Biblioteka WSH TWP na miejscu w czytelni oraz w sieci WSH TWP na Monte Cassino 15

Wiley

Baza zawiera kolekcję publikacji wydanych przez wydawnictwa John Wiley & Sons oraz Blackwell Publishing (czasopisma pełnotekstowe, e-książki i inne zasoby elektroniczne). Licencja obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.

Dostęp do bazy oferuje Biblioteka WSH TWP na miejscu w czytelni oraz w sieci WSH TWP na Monte Cassino 15

Web of Knowledge

Baza ta oferuje między innymi dostęp do:

Web of Science to indeksy cytowań, zawierające abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, m.in. Journal Impact Factor, Researcher ID umożliwia identyfikację autora, stworzenie publicznego profilu, utworzenie listy własnych prac naukowych, zarządzanie tą listą i dostęp do multidyscyplinarej społeczności naukowców.

Dostęp do bazy oferuje Biblioteka WSH TWP na miejscu w czytelni oraz w sieci WSH TWP na Monte Cassino 15

Book Citation Index

Book Citation Index (indeks cytowań książek), to najnowsza baza cytowań Thomson Reuters, poszerzająca Web of Science o szerokie spektrum publikacji. Użytkownicy otrzymują dostęp do bazy ponad 30 tysięcy tytułów książek.
W chwili obecnej archiwa sięgają roku 2005 i oferują informacje o ponad 15 milionach odnośników w blisko 400 tysiącach rozdziałów.
Ponad 60% pozycji dotyczy nauk społecznych i humanistycznych, które nie są tak szeroko reprezentowane w czasopismach.

Dostęp do bazy oferuje Biblioteka WSH TWP na miejscu w czytelni oraz w sieci WSH TWP na Monte Cassino 15

Elsevier

Baza daje dostęp do czasopism z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego.
Zasoby podzielono na kilka dziedzin, z których najbardziej interesującą dla Użytkowników Biblioteki WSH TWP będzie „Social Sciences and Humanities”.
Dostęp do bazy oferuje Biblioteka WSH TWP na miejscu w czytelni oraz w sieci WSH TWP na Monte Cassino 15

Elsevier-Scopus

Baza bibliograficzno-abstraktowa Scopus zawiera ok. 36 mln rekordów z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych, nauk o ziemi, fizyki, chemii oraz nauk społecznych (opisy bibliograficzne i streszczenia).
Baza indeksuje ok. 16 tys. tytułów czasopism różnych wydawców; ponad połowa tytułów czasopism pochodzi z Europy, Ameryki Południowej i Azji.
Baza jest zintegorwana z naukową wyszukiwarką SCIRUS.
Dostęp do bazy oferuje Biblioteka WSH TWP na miejscu w czytelni oraz w sieci WSH TWP na Monte Cassino 15

Nature i Science

Baza daje dostęp do czasopism Nature oraz Science.
Czasopismo Nature- dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.)
Czasopismo Science- dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku.
Dostęp do bazy oferuje Biblioteka WSH TWP na miejscu w czytelni oraz w sieci WSH TWP na Monte Cassino 15

Early Childhood Research Quarterly

Early Childhood Research Quarterly – naukowe czasopismo dostarczające badania w dziedzinie wczesnego dzieciństwa, edukacji oraz rozwoju. Czasopismo publikuje również opinie praktyków w tej dziedzinie. Wydawane jest cztery razy do roku przez Elsevier.
Dostęp do bazy oferuje Biblioteka WSH TWP na miejscu w czytelni oraz w sieci WSH TWP na Monte Cassino 15

Public Relations Review

Public Relations Review- najstarsze naukowe czasopismo dostarczające badania z zakresu public relations oraz komunikacji masowej. Badania przeprowadzane są głównie przez specjalistów i naukowców. W czasopiśmie znajdują się również recenzje oraz streszczenia nowych książek. Wydawane jest przez Elsevier.

Dostęp do bazy oferuje Biblioteka WSH TWP na miejscu w czytelni oraz w sieci WSH TWP na Monte Cassino 15

The Social Science Journal

The Social Science Journal- czasopismo naukowe publikujące badania z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz przyrodniczych. Jest oficjalnym czasopismem Western Social Science Association. Wydawane jest przez Elsevier.

Dostęp do bazy oferuje Biblioteka WSH TWP na miejscu w czytelni oraz w sieci WSH TWP na Monte Cassino 15