Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do diagnozy i wsparcia rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz do współpracy z rodziną dziecka.
Studia przygotowują do podjęcia pracy w szkołach podstawowych (w tym w specjalnych), w ośrodkach oraz w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Podstawa prawna studiów:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…).

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna z przygotowaniem pedagogicznym.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne:
  – dla osób będących pedagogami specjalnymi:
  Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł

  – dla osób nie będących pedagogami specjalnymi:
  Czesne za jeden semestr wynosi 1600 zł

 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
 • Opłata za świadectwo 30 zł