WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Studia podyplomowe dla nauczycieli | Szczecin, Konin, Białystok

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do diagnozy i wsparcia rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz do współpracy z rodziną dziecka.
Studia przygotowują do podjęcia pracy w szkołach podstawowych (w tym w specjalnych), w ośrodkach oraz w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Podstawa prawna studiów:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…).

Warunki i tryb rekrutacji:

 • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna z przygotowaniem pedagogicznym.

Czas trwania studiów:

 • Studia trwają 3 semestry.
  • UWAGA – PROMOCJA szczegóły tutaj

   Opłaty bez promocji:

   • Wpisowe 150 zł
   • Czesne za jeden semestr wynosi 1600 zł
   • Opłata za świadectwo 30 zł
   • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl