Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w warsztatach/szkoleniach/konferencjach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie w ramach tzw. grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz akceptuję i spełniam ww. warunki uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

 1. W warsztacie/szkoleniu/konferencji uczestniczyć mogą czynni zawodowo dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych wszystkich typów.
 2. Uczestnictwo w warsztacie/szkoleniu/konferencji jest bezpłatne.
 3. Liczba miejsc jest ograniczona:
 4. – warsztaty, szkolenia: 60 osób (po 20 osób w każdej grupie),
  – konferencja: 100 osób.

 5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie/szkoleniu/konferencji.
 7. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnicy otrzymają wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie/szkoleniu/konferencji:

Szanowni Państwo, bezpłatne warsztaty/szkolenia/konferencje nie oznaczają warsztatów bezkosztowych!, dlatego w wypadku rezygnacji z udziału prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.

 1. Rezygnacja musi mieć formę pisemną – prosimy o przesyłanie jej faksem na nr: 91 424 32 00 lub 91 424 32 33 lub e-mailem na adres: odn-granty@wshtwp.pl.
 2. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w warsztacie/szkoleniu/konferencji jest możliwa w terminie do 3 dni przed jego rozpoczęciem.
 3. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa kosztami organizacji warsztatu/szkolenia/konferencji w przeliczeniu na osobę.