Podyplomowe uzupełniające studia terapii logopedycznej, edycja 2, semestr II

Egzamin końcowy odbył się w dniu 25.02.2016 r.
Informację o odbiorze świadectw ukończenia studiów podamy niebawem. Opłata za świadectwo wynosi 30 zł i należy ją uiścić na indywidualne konto.