Osoby prowadzące

1. dr Waldemar Urbanik – socjolog, doktor nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP, od 2014 pełni funkcję rektora uczelni. Autor wielu publikacji naukowych poświęconych tematyce społeczeństwa obywatelskiego, zmiany społecznej, zróżnicowania społecznego czy społeczności lokalnych. Prowadził cykl wykładów dla słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Kierownik wielu projektów naukowo-badawczych poświęconych identyfikacji aspektów społecznych ekonomicznych i socjalnych mieszkańców dużych miast.


2. dr Barbara Popiel – dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, wykładowca, redaktor. W latach 2012-2017 sekretarz literacki Teatru Lalek “Pleciuga, w latach 2013-2016 członek biura festiwalowego Przeglądu Małych Form KONTRAPUNKT, w latach 2015-2017 lektor języka angielskiego i niemieckiego na Uniwersytecie Dziecięcym “Mały poliglota”. Obecnie dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, felietonistka internetowego magazynu dla kobiet “Kobieca Sprawa” i trener szybkiego czytania w firmie edukacyjnej Akademia Umiejętności. Uczestniczyła w tworzeniu i realizowaniu projektów artystyczno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych: dzieci, dorosłych i seniorów.


3. dr Cezary Hendryk – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w zakładzie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Instytutu pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, dziekan wydziału nauk społecznych WSH TWP w Szczecinie. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pedeutologii, edukacji ku mądrości, pedagogiki szkoły wyższej, etycznych aspektów oddziaływań wychowawczych oraz problemów związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych w edukacji. Współorganizator Humanistycznej Akademii Seniora przy WSH TWP w Szczecinie.


4. dr Dorota Ciechanowska – magister pedagogiki, doktor nauk humanistycznych. Zatrudniona od 2010 do 2017 roku w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie, obecnie wykładowca WSH TWP w Szczecinie. Obszar zainteresowań potwierdzają publikacje powstałe w ramach dzielności naukowej m.in.:
– Neurodydaktyczne uwarunkowania uczenia się dorosłych.
– Przywilej długiego życia to dar i zadanie dla seniorów.
– O czym warto wiedzieć aby długo cieszyć się sprawnością intelektualną?
– Czy możliwe jest trenowanie twórczego myślenia?
– Perspektywa starości – wyzwania długowieczności.
W ramach działalności dydaktycznej prowadzi ćwiczenia, warsztaty i wykłady z przedmiotów: Gerontologia, metodyka edukacji plastycznej, technicznej i muzycznej. Problematyka czasu wolnego, Animacja czasu wolnego, Pedagogika zabawy. Autorka programu kształcenia specjalności: Edukacja dorosłych z gerontologią.


5. dr Wiktor Moś– doktor nauk humanistycznych , od roku 2017 adiunkt w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie, Andragog, specjalizujący się w pedagogice dorosłych, doradca zawodowy w latach 2013 -2016 v-ce Prezes Stowarzyszenia ‘’ Razem ‘’ pracowników , absolwentów oraz sympatyków Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, współtwórca Uniwersytetu Seniora przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizator pierwszego oraz drugiego Uniwersyteckiego Marszu Seniora na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Współorganizator w latach 2015 – 2016 wspólnie z Urzędem Miejskim w Szczecinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim Akcji” Szczecin przyjazny Rodzinie ”. Współorganizator od roku 2012 wspólnie z uczniami XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz z uczniami Bursy szkolnej nr 2 w Szczecinie akcji charytatywnej„ Wczoraj jutro dziś , potrzebny jest pluszowy Miś „ dla dzieci w szpitalach onkologicznych. Od roku 2006 Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół XIII LO W Szczecinie.


6. mgr Elżbieta Grodź-Muchalska – wykładowca WSH TWP w Szczecinie, od 2013 r. do chwili obecnej Centrum Edukacji „Pasja” zatrudniona na stanowisku specjalista do spraw kształcenia zawodowego. W latach 2008-2011 r. zatrudniona w firmie MM Kosmetyka Profesjonalna – realizacja projektów pozyskiwanych ze środków UE z obszaru 6.1.1 powrót na rynek pracy osób trwale bezrobotnych. Od 2004 r. prowadzenie własnej działalności gospodarczej MM Mirosław Muchalski praca przy pisaniu programów modułowych i organizowaniu szkoleń w zawodach z dziedziny kosmetologii. W latach 1971-1979 r. Zakład rzemieślniczy nauka zawodu o profilu „modystka”. Realizowała projekt „PIĘKNO BEZ BARIER” Humanistycznej Akademii Seniora WSH TWP w Szczecinie, UTW w Barlinku, UTW W Stargardzie, UTW w Łobzie ,UTW w Rewalu.


7. mgr inż. Grzegorz Walter – Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej, mgr inż. Elektroenergetyk, od 10 lat pracuje w swoim zawodzie w ENEA Operator Sp. z o.o. Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber, Prezes stowarzyszenia MKS Kaliber, Prezes stowarzyszenia AntyMobb, Współorganizator wydarzeń o charakterze patriotycznych, współautor projektów zgłoszonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, specjalista od zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy i partnerów do współpracy z zamiłowania budowlaniec.


8. Marek Zakrzewski -Pracuję jako koordynator inwestycji FTTH, dzięki temu każdego dnia buduję swoją wiedzę w temacie najnowszych technologii w dziedzinie telekomunikacji. Poza powyższymi interesuję się także polityką, ekonomią i szeroko pojętym zarządzaniem.
Nauka: Absolwent ZCEMiP, zawód Technik Mechatronik
– Student ZUT, kierunek Automatyka i Robotyka 5 semestr.
Działalność w organizacjach pozarządowych:
– Prezes szczecińskiego oddziału stowarzyszenia KoLiber.
– Wiceprezes stowarzyszenia MKS Kaliber.
– Wiceprezes stowarzyszenia Antymobb.
– Współorganizator wielu inicjatyw o charakterze patriotycznym.
Praca:
– IMPEL Tech Solutions – Koordynator inwestycji światłowodowych FTTH.


9. inż. Paweł Dutko – Absolwent Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie (dawne TME), inżynier teleinformatyki na Wydziale Elektrycznym ZUT. Od 2014r. Specjalista do spraw technicznych w firmie brightONE (pomoc techniczna dla pracowników, szkolenia z bezpieczeństwa informatycznego i biznesowego, członek zakładowej komisji BHP, kontakty z dostawcami i zakupy sprzętu komputerowego). Z zamiłowania fotograf (https://www.facebook.com/paweldutkofotoblog/ ). Członek stowarzyszenia KoLiber (sekretarz oddziału Szczecin), MKS Kaliber (członek komisji rewizyjnej) oraz AntyMobb (członek komisji rewizyjnej), współautor projektu Multimedialna Strzelnica Miejska w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, współautor projektu Szczecińskie Centrum Wolności, współorganizator wielu prelekcji o tematyce ekonomicznej, historycznej i geopolitycznej.
Zainteresowania: Fotografia, Ekonomia, Nowe technologie, Cyberbezpieczeństwo, Sport.


10. Krzysztof Sokołowski – Wykształcenie średnie, profil socjalny (psychologia, socjologia. Doświadczenie zawodowe handel, zarządzanie zasobami ludzkimi, pośrednik. W moich zainteresowaniach przede wszystkim są takie dziedziny jak politologia, psychologia, filozofia, marketing, historia. Współorganizator wielu inicjatyw patriotyczno-społecznych, współtworzyłem w 2011 roku Porozumienia Środowisk Patriotycznych w Szczecinie. Od 2010 roku jestem członek stowarzyszenia KoLiber obecnie pełnię funkcję wiceprezesa oddziału, również jestem wiceprezesem stowarzyszenia MKS Kaliber a także współautorem projektów zgłoszonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.


11. mec. Mateusz Wagemann – radca prawny, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunki: prawo – 2008r. oraz politologia – 2005r.) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: podyplomowe studia pomocy publicznej-2015r.), ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Prowadzi kancelarię radcowską w Szczecinie oraz pracuje jako radca prawny w jednostkach administracji publicznej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa administracyjnego oraz prawa rodzinnego. Od 2002 roku członek Stowarzyszenia KoLiber. Od 2012 roku realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi projekty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.


12. mgr Bartłomiej Ilcewicz – absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunkach: historia oraz politologia; absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie organizacją społeczną (Uniwersytet Szczeciński) oraz Szkoła trenerów biznesu (Collegium Balticum). Wiceprezes Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Szczecin Instytutu Pamięci Narodowej, Sekretarz Rady Osiedla Bukowe – Klęskowo. Organizator wielu wydarzeń o charakterze historycznym i patriotycznym w Szczecinie oraz na terenie woj. Zachodniopomorskiego.


13. mgr Kinga Wieczorek – Szyłowicz – trener umiejętności interpersonalnych, coach i psychodietetyk. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Grupy Trop, oraz Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku psychodietetyka. Własna działalność gospodarcza, prowadziła projekty rozwojowe m.in dla firm: Orange Polska, Diagnostyka, Vetoquinol Biowet, Enea, Energa, bank BGŻ. Współpracowała w zakresie obsługi Klientów z Poradnią Mój Dietetyk.


14. Amadeusz Kopański – Wykształcenie wyższe, ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku politologia. Obecnie student 2 stopnia na kierunku Nauki o polityce. Od kilku lat członek stowarzyszenia KoLiber i radny osiedlowy Szczecina. Od lat interesuje się politologią, marketingiem i ekonomią. Zdobyłem doświadczenie jako nauczyciel dzięki zaangażowaniu się w projekt stowarzyszenia KoLiber i Instytutu Misesa o nazwie “ Lekcje Ekonomii dla młodzieży” w ramach której pracowałem w czasie lekcji przedsiębiorczości z uczniami szkół średnich. Oprócz tego moją inną pracą i pasją jest sędziowanie meczów piłki nożnej. Od prawie 5 lat jestem czynnym sędzią zachodniopomorskiego związku piłki nożnej.


15. mgr Adam Surmacz – trenujący aikido od 15 lat, prowadzący zajęcia aikido od 4 lat,. W 2017 roku przeprowadził kurs “Samoobrony dla kobiet” oraz prowadzi zajęcia “Aikido dla początkujących” w ramach projektu Międzypokoleniowa Szkoła Zdrowia. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia oraz Stowarzyszenia Nowy Koliber. Mgr ekonomii, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, prowadził wykłady i szkolenia z zakresu ekonomii i finansów, posiada doświadczenie w koordynacji i prowadzeniu projektów “miękkich”.


16. dr Joanna Mazurowska – mgr politologii, dr nauk humanistycznych, ukończone Studia podyplomowe Psychologia w Biznesie oraz Szkoła Trenerów Biznesu, Przedsiębiorca, Makler nieruchomości, trener a także były nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w Instytucie Politologii i Europeistyki. Członek stowarzyszenia KoLiber, Stowarzyszenia AntyMobb oraz Pierwszego Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego. Współautor projektów zgłoszonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.


17. Dominika Nowakowska – absolwentka kierunku administracji pierwszego stopnia na Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie studentka drugiego roku studiów magisterskich z ekonomii. Moje zainteresowania to przede wszystkim historia, polityka, prawo gospodarcze czy finansowe. Doświadczenie jako prowadzący zajęcia dydaktyczne zdobyłam biorąc udział w projekcie “Lekcje Ekonomii dla Młodzieży”. Członek Stowarzyszenia KoLiber, współautor projektów składanych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, współorganizator imprez i spotkań o charakterze patriotycznym.


18. mgr Małgorzata Martin– pedagog z 21 letnim stażem, nauczyciel informatyki, student V roku Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie- Gerontopedagogika, posiada duże doświadczenia w tworzeniu i realizacji projektów dla młodzieży i dorosłych.


19. mgr Jadwiga Truszczyńska – nauczyciel, wykładowca. Dyrektor ds. medycznych w Centrum Edukacji ” PLEJADA” w Szczecinie. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, oraz medyczne. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz słuchaczami Studium Medycznego z obszaru pielęgnowanie osób starszych, szczególnie chorych, leżących. Posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi kursy i szkolenia medyczne dla dorosłych, szczególnie z ratowania życia.


20. mgr Ewa Chmielewska – nauczyciel, wykładowca. Wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz Menager Oświaty. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz słuchaczami Studium Medycznego. Posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Współtwórca Projektu tworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZUT w Szczecinie. Obecnie Prezes Fundacji dla Seniora włączający się w projekty dla seniorów.


21. Barbara Pick– koordynator projektu pedagog, kierownik biura dziekana w WSH TWP w Szczecinie, posiada duże doświadczenie w organizacji konferencji naukowych, od 2016 współpracuje przy organizacji zajęć i warsztatów w ramach Humanistycznej Akademii Seniora WSH TWP w Szczecinie