UTW Nowe Warpno

14-15

Czerwiec2018

Spotkanie z mgr Bartłomiejem Ilcewiczem i Krzysztofem Sokołowskim


W Klubie Seniora w dniu 14.06.2018 r. w Nowym Warpnie odbyło się spotkanie z mgr Bartłomiejem Ilcewiczemi i Krzysztofem Sokołowskim. Zostały wyświetlone dwa filmy: pierwszy pt.: ” W drodze do Niepodległości”, drugi to nagrany wywiad z Konradem Strycharczykiem ps.” Słowik”.
Uczestnicy UTW dawno opuścili mury szkół, więc syntetycznie przedstawione dzieje były z uwagą wysłuchane. Film obejmował historię od wstąpienia Józefa Poniatowskiego na tron Polski ( 1763r.) do rozbiorów, a następnie powstań narodowych, aż do uzyskania niepodległości w 1918 roku i ostatecznego ukształtowania granic w 1921 roku ( w wyniku Powstań Śląskich i plebiscytu na Warmii i Mazurach ). Podkładem muzycznym filmu była pieśń pt.: „Boże coś Polskę”.
Wspomnienia K. Strycharczyka ( ur.1923 r.), żołnierza AK , a później WiN dotyczyły jego losów wojennych i tuż po wojnie. Przytaczane osobiste przeżycia pokazały, jak tragiczny był los jego pokolenia. Nagranie zostało dokonane kilka lat temu, i jak powiedział B. Ilcewicz, niestety bohater wywiadu zmarł w 2015 roku w Szczecinie.
W Kubie Seniora w dniu 15.06.2018 r. w ramach zajęć UTW, mieliśmy okazję spotkać się z kombatantem, majorem Zbigniewem Piaseckim ps. „ Czekolada”. Panowie Bartłomiej Ilcewicz i Krzysztof Sokołowski prowadzili spotkanie i moderowali dyskusję.
Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy wspomnień majora Z. Piaseckiego z czasów wojny. Obejrzeliśmy także zdjęcia sprzed wielu laty, z komentarzem wiekowego gościa.
Na zakończenie spotkania Pan Z. Piasecki wpisał się do Kroniki koła seniorów. A z naszej strony zostało wręczone podziękowanie i wykonano pamiątkowe zdjęcia.
Jesteśmy pełni szacunku i podziwu dla Pana Majora, który mimo podeszłego wieku, odbywa wiele takich spotkań, nawet poza Szczecinem.
Barbara Sowińska-Adamczyk


5

Czerwiec2018

Wycieczka do Szczecina