Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz drugi ogłosiło konkurs na wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku. Wśród 20 najlepszych wniosków znalazł się nasz!!!
utw