Uchwały senatu

Pobierz Nr uchwały Senatu Nazwa
4/2012 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej w tym prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz zasad komercjalizacji …
11/2012 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
12/2012 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie
14/2012 Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia
12/2013 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w WSHTWP w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015
3/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym
10/2014 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015
11/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w WSH TWP w Szczecinie
13/2014 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym w WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015
14/2014 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym w WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 2015/2016
17/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulamin realizacji praktyk studenckich w WSH TWP w Szczecinie
22/2014 Uchwała w sprawie określenia składu Komisji dyscyplinarnej ds. studentów oraz Odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów
23/2014 Uchwała w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów
3/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie
6/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów
8/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
9/2015 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana (studia stacjonarne i studia niestacjonarne) w WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 2015/2016
10/2015 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów realizowanych w WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017
16/2015 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji praktyk studenckich w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie
17/2015 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia (studia stacjonarne i niestacjonarne) realizowanych w WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 2015/2016
18/2015 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia (studia stacjonarne i niestacjonarne) realizowanych w WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017
19/2015 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku Kryminologia (studia niestacjonarne) realizowanych w WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 2015/2016
20/2015 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku Kryminologia (studia niestacjonarne) realizowanych w WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017
21/2015 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne) realizowanych w WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017
1/2016 Uchwała w sprawie określenia składu Komisji dyscyplinarnej ds. studentów oraz Odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów
2/2016 Uchwała w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów
3/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSH TWP w Szczecinie
6/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie
7/2016 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów prowadzonych w Wydziale Nauk Stosowanych WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018
8/2016 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów prowadzonych w Wydziale Nauk Społecznych WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018
9/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich w WSH TWP w Szczecinie